Gödselhantering

Omrörning

Omrörare Rv 150
Enormt effektiv omrörning som måste ses i drift. Minsta debitering 1 timme

Fastgödsel, Djupströbädd, Kletgödsel med mera

Vi kör en Samson SP15 15 kbm

Lastning kan ombesörjas

Flytgödsel

Vi har två st gödselekipage, en på 16 kbm och en på 18 kbm. Båda med styrbar boggie, Stor tunna = Billigare vid långa transporter
Styrning av ha-givan ned till 5 ton per hektar
Vi använder GPS-styrning av ekipaget. Tack vare GPS undviks dubbelkörning alternativt mistor.

Denna gödseltunna är utrustad med bomeck-ramp och GPS-styrning

Handelsgödsel
Vi sprider gödningen exakt på dina fält med TIVE JET 4012, 12 m ramp. Spridaren är utrustad med GPS, breddäck och hydraulisk in- och utfällning.

Tack vare GPS undviks dubbelkörning alternativt mistor.