Gödselhantering

Vi använder GPS-utrusning kopplad till traktorn vilket ger en effektivare växtodling.

Omrörning
Omrörare Rv 150
Enormt effektiv omrörning som måste ses i drift.

Minsta debitering 1 timme

 

 

Fastgödselfasgödsel 2
Fastgödsel, Djupströbädd, Kletgödsel med mera

Vi kör en Samson SP12 12 kbm

Tillägg för lastartraktor

 

 

 

Utkörning av djupströbädd i trånga utrymmen.avant-635-fodergrep-001

Avant minilastare

 

 

 

 

 

Flytgödsel

Vi kör en miljögodkänd flytgödseltunna på 15 kbm. Styrbar boggie, däck 750*30,5 = extremt lågt marktryck
Stor tunna = Billigare vid långa transporter
Styrning av ha-givan ned till 5 ton per hektar
Flexibel tunna med utrustningsalternativ:

Vi använder GPS-styrning av traktorn och nedmyllningsaggregat kopplat på tunnan. Tack vare GPS undviks dubbelkörning alternativt mistor.
Nedmyllningsaggregatet gör att kväveläckaget minskar avsevärt.

Spridarplatta
Slangramp 12 mTunna2
Myllningsutrustning 6 m

 

 

 

 

HandelsgodselHandelsgödsel

Vi sprider gödningen exakt på dina fält med TIVE JET 4012. Spridaren är utrustad med GPS, breddäck och hydraulisk in- och utfällning.
Tack vare GPS undviks dubbelkörning alternativt mistor.

 

Lämna ett svar