Lantbruk med modern lösdrift

Vi bedriver ekologisk mjölkproduktion med ca 120 mjölkkor plus rekrytering, i en modern lösdrift med två mjölkrobotar. Mjölkproduktionen ligger på 10500 kg/ecm. De dagliga rutinerna utförs av två personer, Axel och Kalle. Helgpassen utförs även av Gustav, Edvin och Lasse.
Växtodlingen bedrivs med inriktning på foderförsörjning till de egna djuren där vi är i stort sett självförsörjande på vall, spannmål och kraftfoder.

Detta är våran foderberedningsanläggning som byggdes våren 2007.
Här producerar vi vårt hemmafabricerade ekologiska kraftfoder.