Skogsvård

  • Plantering
  • Röjning
  • Motormanuell avverkning
  • Skogsvård
  • Ängs- och betesmarksvård
  • Mindre slutavverkningar

Motormanuellt arbete
– Losskapning vindfälle
– Upparbetning vindfälle

Skotning

Vi kör med en 14 tons gripkärra utrustad med 8,5 m kran och radiovinsch. Passar vid alla slags avverkningar.