Växtskydd

SprutaVi använder GPS-utrusning kopplad till traktorn. Då undviks dubbelkörning alternativt mistor.

Besprutning

Luftassisterad Hardy twin stream 12 m och 1200 liter.
Radodlingshjul vid behov.

Twinspruta ger:
– Minskad vindavdrift
– Lägre dosering av preparat
– Möjlighet att ändra dosering under körning

I priset ingår att vi för journal

Tänk på följande när du bokar tjänsten:
– Areal
– Eventuella Sprutrekommendationer från HIR
– EU-betäckning på aktuellt fält

Detta för att underlätta bokföringen i sprutjournalen.
Vi tillhandahåller preparat till självkostnadspris = inga slattar kvar

Utvecklingsstadium

Vit och rödklöver Minst spadblad vid anmälan om sprutning
Havre 1,5 blad vid fritflugebekämpning
Majs, första bekämpningen 1-2 bladstadium vid fritfluge- och ogräsbekämpning
Majs andra bekämpningen 10-14 dagar senare vid ogräsets uppkomst
Skräppor Skall vara så små som möjligt dock minst 3-4 blad
Kvickrot 2-3 blad, gröna och frodiga

Lämna ett svar